SirHenryStudio

Ideas Worth Designing

YAKAMOZ supplementary goods – production of scented candles

Yakamoz is a brand involved in the production of accessories, whose flagship products are scented candles

 

Brand design

Product Design

Visual identification: logo

CI

All accessories created by Yakamoz are characterized by original shapes that relate to the origin of the brand name.

Yakamoz in Turkish means the reflection of moonlight of the water’s surface. This idea was reflected not only in the characteristic shapes of the products themselves, but also in the entire visual frame of the brand. The brand’s design expresses the universal and everlasting need to surround oneself with beautiful objects that soothe the senses and bring harmony to the environment. This need has been expressed by Sir Henry Studio in a form attractive for a modern person looking for a breath of fresh air in the hurrying world.

Logo Design

Product design / Packaging design

SHOWHIDE Comments (0)

Leave a Reply

Your email address will not be published.

YAKAMOZ branża dodatków – produkcja świec zapachowych

Yakamoz to marka zajmująca się produkcją dodatków, której flagowym produktem są świece zapachowe. Wszystkie akcesoria tworzone przez Yakamoz charakteryzują się oryginalnymi kształtami, które nawiązują do genezy nazwy marki.

Brand design

Product Design

Visual identification: logo

CI

Yakamoz w języku tureckim oznacza odbicie światła księżyca w tafli wody. Idea ta została ujęta nie tylko w charakterystycznych kształtach samych produktów, ale także w całej oprawie wizualnej marki. Projekt marki wyraża uniwersalną i nieprzemijającą potrzebę otaczania się pięknymi przedmiotami, które koją zmysły i wnoszą do otoczenia harmonię. Potrzeba ta została wyrażona przez Sir Henry Studio w formie atrakcyjnej dla współczesnego człowieka, który szuka oddechu w świecie pełnym pośpiechu.

Logo Design

Product design / Packaging design

SHOWHIDE Comments (0)

Leave a Reply

Your email address will not be published.

SirHenryStudio

Sir Henry Studio offers a wide range of design services. We design entire brands, but also products, furniture, and we create tools to support store and online sales.

Our priority is to execute orders ensuring the highest level of quality and customer satisfaction. We approach each client individually so that our projects, as far as possible, meet the expectations and needs of the client.